Toiminnanjohtajan terveiset uudelle toimintakaudelle

Metsä- ja puutoimialan visio vuoteen 2025 on kehittyä kokonaisvaltaisen puunjalostuksen vastuulliseksi edelläkävijäksi. Meille tärkeitä tavoitteita ovat paikallisen puun jalostusasteen nostaminen, puun ja puutuotteiden kestävä hyödyntäminen sekä uusien puuhun perustuvien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen. Ala kehittyy lähitulevaisuudessa valtavasti puun käytön lisääntymisen ja ilmastonmuutoksen myötä. Ennakoimalla tulevaa säilytämme kansainvälisen edelläkävijän aseman.

Olemme viimeaikaisissa projekteissa tunnistaneet kiinnostavia tuotemahdollisuuksia mm. puunkorjuun ja sahateollisuuden sivuvirroista. Tulevaisuudessa pohjoisessa voidaan tuottaa uusia erikoispuutuotteita tai kestäviä kyllästysratkaisuja paikallisesti ja paikalliseen käyttöön. Paitsi Suomessa myös globaalisti eletään puurakentamisen ja puunkäytön nousukautta. Puupohjaiset tuotteet, uusiutuva energia ja puukerrostalot ovat pinnalla keskusteluissa kautta maailman. Niihin liittyvä liiketoimintapotentiaali on merkittävä ja tavoiteltava asia koko toimialallemme.

Toisaalta yrityksiin kohdistuu tällä hetkellä ulkoisia paineita, joiden hallitsemiseksi olemme suunnitelleet toimenpiteitä. Aiomme lisätä viestintäämme niin, että tuomme esiin uusia rakentavia näkökulmia nykyiseen ilmastonmuutosta, metsätuhoja ja metsien hyödyntämistä koskeviin keskusteluihin. Haluamme nostaa esiin metsien hyvän hoidon ja kestävän metsätalouden edut suomalaisten työllisyyden, hyvinvoinnin ja ympäristön kannalta.

Toimialan menestys perustuu siihen, että hyödynnämme sekä toimialojen sisäiset että eri toimialojen väliset synergiat ja syvennämme yhteistyötä entisestään. Se vaatii myös osaamisen lisäämistä ja verkostoitumista. Yhdessä tekemällä voimme taata vastuullisen metsien käytön tulevaisuuden. Odotammekin mielenkiinnolla, miten uudet aloitteemme liittyen eri toimialojen yhteistyöhön ja digitaalisiin innovaatioihin lähtevät kehittymään. Niihin liittyviä uutisia on luvassa myöhemmin kevään ja kesän aikana!

Northern Forest & Wood Ry:n jäsenenä saat merkittäviä etuja!