Paikallisen puun tarina

Pohjoisen puun matka kulkee kestävästi hoidetuista pohjoisen metsistä kohti erilaisia käyttötapoja meillä ja maailmalla. Metsä vaikuttaa paikallisten elämään monin tavoin, tuoden hyvinvointia ja liiketoimintaa. Metsistä ollaan ylpeitä ja niistä halutaan pitää hyvää huolta. Sen vuoksi metsä- ja puutoimialla työskennellään ammattimaisella otteella, moderneja menetelmiä käyttäen ja samalla perinteitä kunnioittaen.

Pohjoinen Suomi on parhaimpia puun kasvualueita koko maailmassa

Hitaasti kasvanut pohjoisen puu on lujaa ja suorasyistä. Sitä kasvatetaan tällä hetkellä talouskäyttöön n. 700 000 hehtaarin alueella. Metsällä on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus, sillä pelkästään Koillismaalla se työllistää lähes 500 henkilöä.

Pohjoisessa kasvanut mänty on monipuolinen sahateollisuuden raaka-aine, josta valmistuvat niin rakennusmateriaalit, huonekalut kuin sisustustuotteetkin. Sahalla pyöreä tukkipuu työstetään tuotteiksi, joita puutuoteteollisuus saa juuri oikeanlaatuista raaka-ainetta.

Sahalla syntyvistä sivuvirroista voidaan tuottaa bioenergiaa ja uusia materiaaleja, kuten kestäviä ja kevyitä biokomposiitteja. Siten paikalliset ja turistit saavat nauttia uusiutuvasta lämmöstä. Bioenergian tuotannossa syntyvä tuhkakin palaa lopulta takaisin metsään kierrätyslannoitteena. 

”Pohjoisessa metsässä kohtaavat vuosisatojen puunkäyttöperinteet ja nykyaikaiset menetelmät”

 

Metsä tarjoaa paitsi elinvoimaa, myös kestävän tavan sitoa hiiltä ilmakehästä. Hyvin hoidettu metsä on hiilinielu. On arvioitu, että 75 vuoden elinkaaren aikana hehtaari metsää sitoo noin 275 tonnia hiiltä. Tämä vastaa melkein kolmenkymmenen suomalaisen hiilijalanjälkeä. Metsiä voisikin hyödyntää kestävästi jopa 50% enemmän. Myös jalostettu puu on hiilivarasto. Puutalon seinässä hiili pysyy varastoituneena koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Suomessa on pitkä perinne metsien hoidossa. Se tunnetaan myös maailmalla ja suomalaiselle metsäosaamiselle on kysyntää. Koillismaalla ja muualla pohjoisessa Suomessa metsiä hoidetaan suositusten mukaan ja kunnioituksella. Paikalliset ihmiset arvostavat metsiä ja niiden tuomaa hyvinvointia samoin kuin vuosittain alueella vierailevat yli miljoona matkailijaa.

 

”Jalostettu puu varastoi hiiltä. Pohjoisen puusta valmistetun talon seinässä hiili pysyy varastoituneena koko rakennuksen elinkaaren ajan.”

 

Pohjoisen metsät ovat puhtaita ja niissä viihtyvät kaikenikäiset. Kestävä metsätalous huomioi kaikki metsän käyttäjät ja toimii vastuullisesti sovittujen käytänteiden mukaisesti. Puuston harvennukset tuovat puille lisää kasvutilaa, kasvattavat metsän hiilinielua ja nostavat myös metsän virkistysarvoa antaen riistalle ja marjoille elintilaa. Hyvinvoiva ja oikein hoidettu metsä onkin paras paikka marjastaa, sienestää, metsästää ja kalastaa.

Pohjoisessa on kehittynyt metsien ympärille kulttuuri, jossa kohtaavat menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Sovussa ja toistensa tarpeita kunnioittaen.

Northern Forest & Wood Ry:n jäsenenä saat merkittäviä etuja!