Northern Forest & Wood ry

Northern Forest & Wood ry

  • valvoo toimialan etua
  • hallinnoi ja toteuttaa toimialan yrityksiä hyödyttäviä hankkeita
  • tekee jatkuvaa työtä toimialaan kohdistuvien mielikuvien parantamiseksi
  • tiedottaa jäseniä uusista liiketoiminta- ja rahoitusmahdollisuuksista
  • järjestää verkostoitumistilaisuuksia ja koulutuksia.

Toiminnan tarkoitus

Northern Forest & Wood ry on perustettu Koillismaalla vuonna 2019. Toimimme metsä- ja puutoimialan edunvalvojana ja vaikuttajana, joka toimii laajasti eri sidosryhmissä ja verkostoissa. Seuraamme erilaisia julkisia rahoitusmahdollisuuksia ja hyödynnämme niitä toiminnan kehittämiseksi. Tiedotamme jäseniämme uusista yritysten rahoituskanavista. Lisäksi käymme aktiivista keskustelua alueellisten toimijoiden kanssa varmistaen, että toimialan kehittämistarpeet kirjataan eritasoisiin strategioihin ja toimintasuunnitelmiin.

Olemme alusta alkaen osallistuneet aktiivisesti toimialan ja toimintaympäristön kehittämiseen. Metsä- ja puutoimiala on osa biotaloutta, joka koskettaa kaikkia suomalaisia. Tutustu videon avulla Koillismaan alueen biotalouden nykytilaan ja visioihin.

Hallituksen jäsenet

Yhdistyksen toiminnanjohtaja on Tanja Koukkula. Hallituksen jäsenet ovat tällä hetkellä:

  • Pekka Tuovinen (Pölkky Oy)
  • Mika Mankinen (Kuusamon EVO)
  • Jarmo Korhonen (Kuusamon yhteismetsä)
  • Arto Orjasniemi (Kuusamo Hirsitalot Oy)
  • Ville Koramo (Kuljetusliike Kantola ja Koramo Oy)

Varajäsenet Markus Laatikainen (Posion yhteismetsä) ja Kaarle Päivärinta (Kaluste Päivärinta Oy).

Toiminta

Yhdistys kokoontuu vuosittain sääntömääräisesti vähintään kaksi kertaa. Pidämme kevätkokouksen tammi-toukokuussa ja syyskokouksen syys-joulukuussa hallituksen määrääminä päivinä. Lisäkokouksia järjestetään tarpeen vaatiessa. Tiedotus jäsenille tapahtuu sähköpostin, internet-sivujen, sosiaalisen median ja muiden yhteisten viestintäkanavien kautta. Järjestämme jäsenillemme ajankohtaiskatsauksen kuukausittain Microsoft Teamsin kautta.

Toimintasuunnitelma

Olemme juuri laatineet yhdistykselle toimintasuunnitelman kuluvalle kaudelle. Toiminnan painopisteitä ovat yhdistyksen ja sen toiminnan esiintuominen ja jäsenhankinnan käynnistäminen aiempaa laajemmassa mittakaavassa. Lisäksi tulemme määrittelemään yhdistyksen toimintatavat tarkemmin tämän kauden aikana. Yhdistyksen budjetissa on varattu rahoitusta jäsenten messu- ja tutustumismatkoihin, joita toivottavasti päästään taas pian järjestämään.

Northern Forest & Wood ry:n viestintäsuunnitelma sisältää näkyvyyden parantamiseen tähtääviä toimia. Niissä käytetään monipuolisesti internetiä, some-kanavia, mediatiedotteita ja erilaisia tilaisuuksia. Haimme yhdistykselle vastikään rahoitusta projektiin, jossa tuotetaan some-materiaalia metsätyön eri vaiheista ja niitä tekevistä ammattilaisista.

Miten liityn jäseneksi?

Jätä yhteydenottopyyntö lomakkeella! Vastaamme yhteydenottoihin mahdollisimman pian.

Olen kiinnostunut kuulemaan lisää yhdistyksestä